Menu Zavřeno

Josefovská letní škola

Centrum pro výzkum performativity organizuje postdisciplinární Josefovskou letní školu. První ročník této mezinárodní letní školy se uskutečnil v roce 2017 za spolupráce Katedry divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Katedry divadelních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Ústavu polské kultury na Fakultě polonistiky Varšavské univerzity. a byl věnován tématu estetiky a politiky „veřejného“. Cílem prvního ročníku bylo prozkoumat vztahy mezi kulturními představeními, rituály a veřejnou sférou, ale také zjistit, jaké možnosti a impulzy poskytuje intenzivně strávený čas ve specifickém prostoru barokní pevnosti, lidí s odlišnými odbornými zájmy a zkušenostmi.

Tento model několikadenní intenzivní spolupráce studentů, pedagogů, odborníků z praxe a umělců byl zachován i pro následující ročníky. V roce 2018 jsme se zabývali tématem interakce a zodpovědnosti ve veřejném prostoru. Otázka, kterou jsme si pokládali v následujícím roce, se tázala po smyslu univerzity v současné době.

Ve třech dosavadních ročnících Josefovské letní školy vedli semináře a workshopy například socioložka Marta Kolářová a kulturní ekolog Arnošt Novák, členové organizace Anthropictures Linda Kovářová a Pavla Burgos Tejrovská, polské umělkyně Alicja Rogalska a Dorota Ogrodska, kulturoložky Dorota Sosnowska a Joanna Kubicka, mediální teoretik Jan Motal, výtvarník a teoretik umění Václav Magid, členové hnutí Limity jsme my Mikuláš Černík a Marika Volfová a další.

Vedle několikadenních seminářů probíhají v rámci letní školy také přednášky pro veřejnost, promítání filmů, kulaté stoly či umělecké performance. Cílem Josefovské letní školy je vytvořit bezpečný a svobodný prostor pro setkání, diskusi a studium studentů, pedagogů, odborníků, umělců a dalších aktérů ve veřejném prostoru. Bereme přitom vážně nejen samotná témata, ale také otázku, jak tato témata ohledávat.

Ročník 2023

Navzdory tomu, že lidstvo žije na planetě poháněné obrovským zdrojem energie – Sluncem, nedokáže tuto energii přímo využít a přeměnit ji do buněk našeho těla, na rozdíl od jiných druhů, jako jsou rostliny. Otázka energetických zdrojů a transformací odhaluje, jak neoddělitelně jsou individuální perspektivy, zkušenosti a potřeby spojeny s širšími politickými a globálními vzájemnými závislostmi. V příštím ročníku Letní školy v Josefově chceme prozkoumat, jak spolu energie, akce, ale i vyčerpání a volný čas souvisí a propojují na osobní, společenské i planetární úrovni.

Moderní fyzici definují energii jako schopnost vykonávat práci. Práce se zdá být nevyhnutelná. Práce je podmínkou nezbytnou k tomu, abychom získali energii potřebnou k obživě. Abychom přežili, musíme buď pracovat, nebo přimět někoho nebo něco, aby tuto práci vykonávalo za nás. Jednat znamená použít k akci prostředky, které byly dříve uloženy. Jak můžeme využít odborné znalosti z umění a humanitních věd k přetvoření energie mimo paradigma produktivity? V letní škole chceme tuto otázku řešit v sérii experimentů, workshopů a debat. Letní škola zároveň nabízí volný čas k osvěžení v přátelské atmosféře s volnočasovými aktivitami a s lidmi z různých zemí a prostředí.

Letní škola je organizována jako součást Kombinovaného intenzivního programu Erasmus+ (BIP), který propojuje virtuální a fyzické setkání. Od podzimu 2021 se jedním ze spoluorganizátorů stala také Katedra divadelních studií VŠMÚ v Bratislavě.

GALERIE