Menu Zavřeno

Centrum pro výzkum performativity při Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci je platformou pro mezioborový výzkum divadelnosti a performativity. Sdružuje badatelky a badatele z různých institucí a různého oborového zázemí, vydává publikace, pořádá workshopy a další formy mezioborové diskuze, která bude směřovat k etablování performativních metodologií v českém teatrologickém výzkumu i mimo něj. Jeho členky a členové přednáší na UP i dalších univerzitách. Centrum také spolupořádá mezinárodní Josefovskou letní školu a má specializovanou knihovnu, videotéku a archiv.

Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci

William Shakespeare, Jak se vám líbí

Centrum pro výzkum performativity vzniklo na Katedře divadelních studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity r. 2018. V roce 2021 se přesunulo pod Katedru divadelních a filmových studií na UP. Olomouckým zakotvením navazujeme na práci teatrologa a pedagoga katedry Jana Roubala (1947-2015), který českému prostředí výrazně zprostředkoval koncepce teatrality a kulturní teatrologie a performatiky rozvíjené v německých a polských divadelních studiích.

Aktuálně

Josefov Summer School 2023
To Get Things Done: Energy Politics and Aesthetics